การเป็น Paralegal

การเป็น Paralegal

การเป็น Paralegal

มีคนมากมายที่ไม่รู้จักระบบกฎหมายของเรา และสิ่งที่เกี่ยวข้องในการนำคดีไปสู่การพิจารณาคดี แต่เบื้องหลังทนายความที่ดีทุกคนคือผู้ช่วยทนายความที่เก่งกว่า ซึ่งช่วยให้พวกเขาดำเนินการตามความยุติธรรมเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนใน การเป็น Paralegal สังคม สล๊อตเว็บตรงแตกง่าย

Paralegals เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือทนายความเพื่อเตรียมและดำเนินการงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่แตกต่างกันมากมาย มีหลายชั่วโมงที่ใช้ไปกับการค้นคว้ากฎหมายและอนุประโยคที่สนับสนุนข้อค้นพบที่โต้แย้งประเด็นเฉพาะ ในการเตรียมการ ทนายจะร่างเอกสารทางกฎหมาย เขียนสัญญา สัมภาษณ์พยาน และช่วยสืบสวนคดี

อาชีพทนายสามารถเป็นอาชีพที่ยุ่งมากได้โดยไม่มีเวลาว่างมากนัก คาดว่าจะมีใครคนหนึ่ง “อยู่เหนือเกมของพวกเขา” พร้อมและเตรียมพร้อมสำหรับทุกสิ่ง ประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการเป็นทนายที่ประสบความสำเร็จ มากเท่ากับศักยภาพของทนายความ ทนายความวางใจทนายให้ทนายของตนเป็น “เรื่องส่วนตัว” โดยรู้ว่าพวกเขาจะให้คำมั่นที่จะค้นคว้ารายละเอียดของคดีทุกรายละเอียด ซึ่งรวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่สนับสนุนข้อค้นพบ

เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ช่วยทนายความทุกคนจะต้องมี “แรงจูงใจในตนเอง” สิ่งสำคัญคือต้องสามารถกำหนดเวลาและประสานงานการนัดหมาย ตลอดจนความรับผิดชอบนอกเวลาทำงานหากจำเป็น มีการศึกษาจำนวนมากที่พบว่าผู้ที่ทำกิจกรรมประจำวันและมีแรงจูงใจในตนเองนั้นทำในระดับที่สูงกว่าผู้ที่ไม่มีแรงจูงใจ การมีแรงจูงใจในตนเองได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงาน ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพการทำงาน การอภิปรายครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการซื้อ

แม้ว่าจะไม่ใช่ความรับผิดชอบของทนายความในการจัดการและดูแลทนายทนาย แต่เป็นความรับผิดชอบของทนายในการทำงานให้เสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การมอบหมายงานให้กับบุคคลที่เหมาะสม และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจสร้างความแตกต่างระหว่างพนักงานคนนั้นที่มีประสิทธิผลและพนักงานคนนั้นไม่มีความสุขหรือไม่ทำงาน

แม้ว่าจะมีงานทั่วไปบางอย่างที่ผู้ช่วยทนายความสามารถทำได้ และหน้าที่ทั่วไปบางอย่างที่ผู้ช่วยทนายความจำเป็นต้องทำให้สำเร็จ แต่ก็มีงานกรณีและความรับผิดชอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับงานของผู้ช่วยทนายความ

งานของคดีจะรวมถึงการค้นคว้าประวัติคดี การรวบรวมข้อมูลสำหรับการพิจารณาคดี การวิเคราะห์ไฟล์ทางกฎหมาย การตรวจสอบการสร้างข้อตกลง การร่างสัญญาและเอกสาร การพิสูจน์การอ่านรายงานประวัติอาชญากรรม

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา โปรไฟล์งานของผู้ช่วยทนายหรือผู้ช่วยทางกฎหมายจะเพิ่มขึ้น 22% ระหว่างปี 2549 ถึง 2559 ซึ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับทุกอาชีพ การเติบโตของงานจะเกิดขึ้นในหน่วยงานราชการ สำนักงานกฎหมาย อสังหาริมทรัพย์ และบริษัทที่ปรึกษาเป็นหลัก

การจ้างงานผู้ช่วยทนายความคาดว่าจะเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เนื่องจากความต้องการบริการด้านกฎหมายที่เพิ่มขึ้น ข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์ สิทธิตามกฎหมาย การค้นพบ การดำเนินคดี และการอุทธรณ์ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การใช้บริการทางกฎหมายขยายตัว การขยายขอบเขตของระบบกฎหมายจะเพิ่มความต้องการผู้ช่วยทนายที่ได้รับการฝึกอบรม

การได้รับการศึกษาในฐานะผู้ช่วยทนายหรือผู้ช่วยด้านกฎหมายอาจเป็นอาชีพที่ท้าทายแต่คุ้มค่า มีโอกาสมากมายในการเรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับระบบกฎหมาย ตลอดจนวิชาชีพด้านระบบกฎหมาย อันที่จริง เป็นเรื่องที่คุ้มค่ามาก จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนจำนวนมากสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นผู้ช่วยด้านกฎหมาย

 

การเป็น Paralegal