สิ่งที่ครูอนุบาลทำ

สิ่งที่ครูอนุบาลทำ

สิ่งที่ครูอนุบาลทำ

ครูเนอสเซอรี่เป็นพนักงานอนุบาลซึ่งมีหน้าที่ดูแลเด็กที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการศึกษาในระบบ ครูเนอสเซอรี่ทำงานกับเด็กที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนในระบบเต็มรูปแบบ และใช้เวลากับเด็กเหล่านี้ผลิตผลงานเพื่อการสอน และทำความเข้าใจการศึกษาของเด็กในเรือนเพาะชำ สิ่งที่ครูอนุบาลทำ สล๊อตเว็บตรงแตกง่าย

ครูเนอสเซอรี่ส่วนใหญ่ทำงานร่วมกับทีมผู้ช่วย เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือในการดูแลเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็กอาจมีพนักงานจำนวนมากขึ้นเพื่อรองรับกระบวนการสอน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมุ่งเน้นเฉพาะด้านที่สนใจ งานสอนพี่เลี้ยงต้องเสียภาษีเนื่องจากครูให้บริการเด็กซึ่งอยู่ในความดูแลเป็นระยะเวลาหนึ่งหรือจนถึงอายุหกขวบ

มีการตั้งค่าหลายอย่างที่ครูอนุบาลทำงาน งานสอนที่รับผิดชอบจะเตรียมครูให้พร้อมสอนในห้องเรียน ในขณะที่งานมอบหมายการสอนแบบลงมือปฏิบัติจะทำที่ไซต์ที่ครูไปเยี่ยม ในภาคสนาม ครูร่วมมือกับครูและเจ้าหน้าที่ ครูจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอนให้กับชั้นเรียน ครูเน้นบทเรียนที่เด็กกำลังเรียนรู้ ครูแก้ไขหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของเด็ก เด็กกำลังปรับตัวเข้ากับหลักสูตรและได้รับความรู้ในเรื่องที่ครูสอนต่อไป

เด็กๆ ใช้เวลามากมายในเรือนเพาะชำ ครูต้องการให้เด็กมีความสุขและพึงพอใจในระหว่างการเยี่ยมเยียน อาจารย์ทุ่มเทกับงานมาก ครูเน้นอาชีพเด็กในเรือนเพาะชำ สถานรับเลี้ยงเด็กมีไว้สำหรับเด็กที่ถูกกำจัดวัชพืช ครูต้องการเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสให้เด็กๆ

งานของครูบางงานเป็นผู้ช่วยสอนซึ่งช่วยงานในสถานรับเลี้ยงเด็กทำงานที่ได้รับมอบหมาย งานบางครั้งเกี่ยวข้องกับการกด การพลิก และการยกของ บางครั้งจำเป็นต้องมีการตีกลับสูงเพื่อให้ครูไปถึงจุดสูงสุดของบันไดในระหว่างขั้นตอนการคัดเลือก ครูมักจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันเพื่อย้ายเด็กไปพร้อม ๆ กันเพื่อทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ของครู

งานของครูเป็นงานทางสังคมมากกว่างานที่ไม่มีความสุข บางครั้งก็เป็นการยากที่จะปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่จัดโปรแกรมการฝึกอบรมการป้องกันแบบปิด บางครั้งครูต้องลาดตระเวนห้องโถงของเรือนเพาะชำเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนปลอดภัยและสะอาดและควรมีความสุขและผ่อนคลายในระหว่างวัน บางครั้งครูอาจต้องทำงานเป็นชั่วโมงๆ เพื่อรองรับวันเรียน เพราะเมื่อครูมีลูกที่มีตารางงานแต่เช้า ก็ต้องทำงานให้วันเวลาวุ่นวาย

อย่างไรก็ตาม ครูจำนวนมากที่นี่ทุ่มเทให้กับการทำงานที่ได้รับการฝึกอบรมมา เป็นเรื่องยาก อาจต้องใช้วินัยและความมุ่งมั่นอย่างมากในการทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ บางครั้งความมุ่งมั่นนี้เพิ่มขึ้นจากความรักที่มีต่อเด็กและความปรารถนาที่จะให้การศึกษาแก่พวกเขา ครูชอบสอนและได้รับรางวัลมากมายจากความสุขที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆ Visit Parc Astérix

สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐาน หากคุณกำลังวางแผนที่จะเป็นครูในความหมายที่กว้างขึ้น เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาตัวเลือกต่างๆ ที่เปิดให้คุณ ตลอดจนการฝึกอบรมและหลักสูตรที่มี หากคุณเลือกที่จะสอนเพื่อรักเด็ก คุณจะพบกับงานและความเป็นไปได้มากมายที่เปิดรับคุณ อันที่จริงในปัจจุบัน การสอนให้รักเด็กยังคงเป็นทางเลือกที่นิยมของงานครู

สิ่งที่ครูอนุบาลทำ