Commandal

“Comm Karma” – Anarkapist ČHunt the Comm Karma:คำว่า ‘comm Karma’ มีมาตั้งแต่ปี 2008 เป็นอย่างน้อย เมื่อผู้สมัครบน MySpace.com เริ่มใช้วลีนี้เพื่ออธิบายความรักที่มีต่อ ‘karma’ ซึ่งเป็นชื่อย่อของคณะที่ ชูความสัมพันธ์ทางเพศ ปาร์ตี้ และติดยาเสพติด Commandal สล๊อตเว็บตรงแตกง่าย

กรรมในวัฒนธรรมอินเดียเป็นปราชญ์ที่สำคัญที่สุดของผู้หญิง ตามรายการ Wikipedia สำหรับ ‘Comm Karma’ ‘ ปรัชญาการจัดการกรรมขึ้นอยู่กับทฤษฎีที่ดึงดูดคู่เพศหญิงที่เหมาะสมเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิต ทฤษฏีคือ ‘แรงกรรม’ (ตามชื่อของมัน) ที่ดึงดูดพันธมิตรที่ใช่ก็เหมือนลมแห่งกฎหมายที่ฝ่ายหนึ่งเอื้อประโยชน์ต่อปรัชญา แรงที่คาดว่าจะดึงดูด ‘กรรม’ นั้นกล่าวกันว่าแข็งแกร่งกว่าและมีอิทธิพลมากกว่าในการดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ในขณะที่ ‘พลัง’ ที่ดึงดูดสิ่งเลวร้ายนั้นกล่าวได้ว่าอ่อนแอกว่าและเป็นผู้นำมากกว่า

‘แรง’ น่าสนใจไหม? นั่นขึ้นอยู่กับบุคคล สำหรับบางคน การดึงดูดพลังอาจเป็นพลังและกระตุ้น สำหรับคนอื่น ๆ อาจทำให้ร่างกายทรุดโทรมและเคลื่อนไหวช้า ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด แรงดึงดูดจะเปลี่ยนโดย ‘แรง’ ที่ทำงานผ่านประตูหลังเสมอ ดังนั้น ‘แรงกรรม’ ที่แรงกว่าและมีอิทธิพลมากขึ้นนำไปสู่ความไม่อดทนและอาจนำไปสู่ความหงุดหงิด ท้ายที่สุด อาจกล่าวได้ว่า ‘กรรม’ หมายความได้ว่าเป็นการสั่งสมและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง อิทธิพล และความรู้ผ่านจิตที่ไม่ขุ่นเคือง

แต่ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจก็คือ ยิ่งคุณได้รับ ‘กรรม’ มากเท่าไหร่ พลังก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ ยิ่งคุณต้องดึงดูด ‘กรรม’ มากเท่าไร พลังก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้น นำไปสู่ความอดทน ความอดทนของจิตวิญญาณ และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน! นี่คือการสังเกตคู่ขนานที่น่าอัศจรรย์ซึ่งดำเนินไปในทางตรงกันข้าม

พิจารณา ‘อาร์มาดา’ หรือ ‘สึนามิ’

‘ในปี 2552 สึนามิ ญี่ปุ่นมีเหตุการณ์ 12 ริกเตอร์ คร่าชีวิตผู้คนไป 11,000 คน ในการเปรียบเทียบ ในสึนามิโดยทั่วไปมี 12 ประเภท ญี่ปุ่นเสียชีวิต 500 ราย เนื่องจากความร้ายแรงของภัยธรรมชาติ ทำให้ประเทศชาติได้กำหนดจำนวนสาเหตุออกเป็นสองแบบคือ 11,000 และ 500 แต่สำหรับคนที่เลข 12 ลอยตัว ญี่ปุ่นยังอยู่ในสถานะ ‘rophe’ ในแง่ของตัวเลข ในการเปรียบเทียบ 14 ล้านคนที่โกรธแค้นถูกพลัดถิ่นจากบ้านของพวกเขา อย่างไรก็ตาม การเสื่อมสภาพไม่ได้หมายความถึงการทำลายล้างเสมอไป มันสามารถเข้าใจในแง่ของรุ่นเช่นกัน

อ้างอิง:

1 การประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 9, 10,oxley (ทรัพยากร Limelight 2009), วิดีโอ:http://www. youtube.com/ watch?v=3…..ovUoV8tOQsYTQs การรั่วไหลของน้ำมันมัสตาร์ดในอ่าวเม็กซิโก และการเรียกร้องค่าชดเชยที่ชุมชนต่างๆ ได้รับผลกระทบยื่นฟ้องต่อบริษัทต่างๆ

พระราชบัญญัติการบัญชีข้อพิพาทการจัดการหนี้และการกู้คืนปี 2548 – สมาคมผู้มีบทบาทและผลประโยชน์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้าน SA

เสื้อกันหนาว aird & Co Inc

Manpower Inc

เบย์วอเตอร์ไฮโดรคอร์ปอเรชั่น

สถาบันชาร์เตอร์ประกันภัย

Fidelity International plc วิธีการแก้ไขงานที่ดี

ซีเมนส์

สถาบันผลประโยชน์ด้านสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

มานุษยวิทยาเห็นด้วยกับนักศึกษาฝึกงานและผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณค่า

ยืนยันการกระทำ

สหภาพการค้า

CourtCaseload Limited

สภาพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ซีทีเอ กรุ๊ป

สหพันธ์นายจ้าง

แพทย์จาก London School of Economics

กลุ่มที่ปรึกษากระทรวงการคลัง

opesResearch Ltd

ที่ปรึกษากฎหมายที่ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาภาครัฐ

Alliance Bank plc

Cities University London

INTO และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่หลอกลวง ininess

บริษัทกฎหมาย

รวม Tenifer ที่เสนอ (การขายอุปกรณ์ใหม่)

Commandal